מסורת של מצוינות ותוצאות | Tradition of excellence and results

כוחה המשפטי של הכתובה

כתובה יוסי הרשקוביץ

לא מעט אנשים אינם מודעים לכוחה המשפטי של הכתובה: אותו מסמך שחתן חותם בפני כלתו ביום החתונה, ובה התחייבויות שהוא מתחייב כלפיה, אחרת ייאלץ לשלם. אנשים רבים מניחים שאין משמעות להתחייבות הזאת, והיא חלק סמלי בלבד של חתונה כדת משה בישראל, ולכן מרשים לעצמם “לזרוק סכומים” בכתובה, כגון ח”י כפול מליון וכדומה, מבלי לייחס לכך משמעות. אותם אנשים עשויים למצוא עצמם בבעיה לא פשוטה, אם וכאשר.

לקריאה נוספת

WhatsApp שלחו לנו הודעות וואטסאפ!