מזונות ילדים

חשוב לדעת כי בשנים האחרונות חל שינוי מהותי בתחום מזונות הילדים. ראשית, נקבע כי ניתן לכרוך נושא זה גם במסגרת תביעת גירושין, כך שהדיון בנושא מזונות הילדים יהיה או בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, כאשר הדבר יוכרע על פי “מירוץ הסמכויות”, קרי, מי הגיש את התביעה ראשון ולאן. לא בכל תיק ישנה עדיפות מובהקת לבית הדין או לבית המשפט והדבר דורש שיקול דעת מקצועי ומעמיק טרם הגשת תביעה לערכאה הנכונה לתיק הקונקרטי.

שנית, כיום ישנה הלכה חדשה שנקבעה בבית המשפט העליון, לפיה במקרה של משמורת משותפת והכנסות שוויוניות, בעיקרון לא ייפסקו כלל מזונות למי מהצדדים. הלכה זו היוותה שינוי מהותי בכל דיני המזונות בישראל והשפעותיה עדיין נלמדות בבתי המשפט מדי יום במקרים השונים.

מזונות הילדים נקבעים בעיקרון על פי צורכי הילד והכנסות ההצדדים, ובהתאם לגילו של הילד, חלה חובת השתתפות גם על האם.

בעת הגשת התביעה למזונות, ישנה חשיבות רבה להביא לידיעת בית המשפט את כל צרכיו של הילד, מכל מין וסוג, ומומלץ לצרף כמה שיותר אסמכתאות בדבר ההוצאות שיש לילדים.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג בתביעות מזונות ילדים ודרך הוכחתם בערכאות השונות.

לפרטים ולייעוץ השאירו פרטים ונחזור בהקדם: